Bemutatkozunk

Kezdetek

2002 nyarán összegyűlt néhány Nógrád megyei alkotó népi iparművész, és megfogalmazódott bennük az igény egy jogilag is elismert alkotó közösség, egy egyesület alakítására. Hosszú volt a jogi procedúra, de végül is 2002. szeptember 27-én jogerőre emelkedett a bírósági végzés.

A Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete a jogi folyamat megindításától tevékenykedik.

Szerveztünk kiállításokat, továbbképzéseket, tartottunk bemutató foglalkozásokat, vezettünk alkotó gyermekfoglalkozásokat.

Az egyesület alapító tagjai

Pethő Andrásné –hímző-népi iparművész, Nemti

Török János- vesszőfonó-népi iparművész, Balassagyarmat

Törökné Petró Mária-vesszőfonó, gyermekjáték-készítő-Balassagyarmat

Sasvári János,-bútorfestő, faragó-népi iparművész-Szügy

Szepesi János-fafaragó-népi iparművész-Salgótarján

Takács Béla, Takács Béláné-mézeskalácsosok-Szécsény

Ferkó István-díszműkovács népi iparművész-Nógrádszakáll

Misik Tamásné-csuhéfonó-Rétság

Nagy Ádám-fazekas-Karancskeszi

Pethő Veronika-gyöngyfűző-néptáncos-Nemti

Szabó János-néptáncos, koreográfus-Nemti

NESZ logoAz egyesület felvételét kérte a Népművészeti Egyesületek Szövetségébe, melynek elnöksége a kérelmet elfogadta, tagjai körébe sorolta.

Programjaink célja

A palóc népi kismesterségek, a népművészeti és kézműves értékek megőrzése, átörökítése.

Összefogni a vidék, kistérség társadalmának népművészettel foglalkozó mestereit. Ennek érdekében együttműködési megállapodás dolgoztunk ki a szlovákiai Füleken székelő Pro Futuro Polgári Társulás Motolla Kézműves Körének tagjaival. A Motolla kézművesei kérték tagfelvételüket, ezáltal teljes jogú tagjai lettek az egyesületünknek, így az együttműködési megállapodás egyben már tagság is lett. Célunk még a fiatal, tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű csoportoknak a kismesterségek elsajátításának lehetőségét biztosítani.

Az Európai Uniós csatlakozással egy nagyobb (európai) közösség figyelmét felhívni kulturális örökségeinkre..

Jelen

Egyesületünk taglétszáma 2013-ban 46 fő. Minden év januárjában a Magyar Kultúra napjának ünneplésével kezdjük tevékenységünket. Az egyesület által alapított „a Nagy palóc” dr. Zólyomi József díjat nem adtuk ki a tárgyévben.

A kistérség iskolásai számára heti két alkalommal kézműves és néptánc foglalkozásokat vezettünk. Óvodás csoportok számára hetente játszóházi szabadfoglalkozásokat szerveztünk. E foglalkozásokhoz a pénzügyi támogatást a Támop-3.2.11 projekt nonformális tanulási technikák, kompetenciafejlesztés a szabadidőben témakörének szolgáltatásaként szereztük meg.

Támogatást nyertünk /NKA/ a már hagyománnyá váló „Nemzetközi csipkekiállítás és konferencia” megrendezéséhez. Résztvevő partnereink Felvidékről, a gömöri Csipkekészítők Baráti köre, a lengyelországi Krakkó városából érkező mesterek voltak.

Egyesületünk csipkekészítői az ősszel a rozsnyói csipkekészítők által szervezett nemzetközi konferenciára kaptak meghívást, képviselték Palócföld népi kultúráját.

Oktatási intézményeinkkel való együttműködésünk eredménye képen a helyi közoktatási intézmény fölkérte egyesületünket szabadidős jó gyakorlatok kidolgozására, melyet az Educatio Kht minősített. A megvalósítást, mint nyári szabadidős tevékenységet az egyesület mesterei bonyolították, SNI valamint HHH gyermekek bevonásával nyári tábor formájában.

Részt vállaltunk a helyi közoktatási intézmény, IPR képesség kibontakoztató pedagógiai rendszer megvalósításában mely a halmozottan hátrányos gyermekek szabadidős foglalkozásainak élményt és tudást nyújtó tevékenységét foglalja magában.

Működésünk társadalmi hasznosulása sem elhanyagolható, hiszen a kistérség számos településén megrendezésre kerülő projektek megvalósításában voltunk-vagyunk partnerek. /TAMOP-3.2.3/08/02. „Építő közösségek”, TAMOP-5.2.5-081/1-2008. „Értékes életért” projektek / TÁMOP-3.4.2.A/11.

Mint minden évben a szokásos nyári „Kiskézműves„ tábort, nyugdíjas találkozót, jeles napok, ünnepek rendezvénysorozatot is megszerveztük, lebonyolítottuk mely része volt a „Szécsény történelmi városmag rehabilitációja II. ütem” ÉMOP-3.1.2/A projektnek. Projektelem megvalósítói voltunk az Őszi könyvtári napoknak /NKA/ ahol a Továbbélő mesterségek címmel tartottuk a foglalkozásokat, kézműves mesterségbemutatókat.

Rendezvényeink nyitottak, ingyenesek, belépőjegyeket, részvételi költséget nem kérünk. Szakköreinket, táborainkat leginkább a hátrányos helyzetű, közoktatási intézmények tanulóinak szervezzük. Igyekszünk a város a térség, oktatási intézményegységeivel, közművelődési, turisztikai, múzeumi szakembereivel együttműködni, rendezvényeinket, programjainkat összehangoltan megvalósítani.

Alapító okiratunkban megfogalmazottak szerint az egyetemes magyar népi tárgyalkotó kultúra megismertetése, továbbéltetése, terjesztése fő célkitűzésünk.

Tevékenységeink bizonyos része forrásteremtő tevékenység is, hiszen mint kiszerződött szakmai megvalósítók vagyunk jelen projektekben, így a kapott díjazások egy része hozzájárul egyesületünk működési költségeinek előteremtéséhez, melyhez még tagdíjaink, az 1%-os bevételeink, szponzoraink adományai nyújtanak segítséget.

Kapcsolatrendszerünk széleskörű, tagjai vagyunk a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, számos civil szervezettel, oktatási intézménnyel, van együttműködési megállapodásunk, nemzetközi szinten is jelentős ismertségünk, határon túli tagsággal és partnerségi megállapodásokkal is rendelkezünk.